0
Kurven
er tom

Konwi AS og Savile Row
Konwi A/S overtar Savile Row AS sin forretning av lys- og lysartikler

Vi vil herved meddele den gledelige nyhet at Konwi AS, pr. 1. mars 2018, overtar hele forretningen med salg av lys- og lysartikler fra firmaet Savile Row AS.

Eieren av Savile Row AS, Baste Mondal, har etter atskillige gode og spennende år med salg av lys- og lysartikler, valgt å selge sin forretning av lys for at kunne prioritere og fokusere på virksomhetens andre forretningsområde som er Liturgisk utstyr og tekstiler til Kirken og deres ansatte.

Et salg til Konwi AS forekommer naturlig da de to virksomhetene, på mange måter, likner hverandre og det eksisterer et naturlig verdi- og kulturmessigt sammenfall.

For Savile Row AS sine kunder betyr overtagelsen at de får en ny leverandør som har det samme brede utvalget av lys- og lysartikler, samt at de råder over et bredt varesortiment av artikler til kirker- og kirkegårder.

Det vil fortsatt være muligt å treffe og handle lys av Baste (Savile Row AS). Baste fortsetter sin forretning Savile Row AS og vil derfor bidrar til en naturlig overdragelsesperiode. Vi vil, både fra Savile Row AS og Konwi AS sin side, bestrebe oss på en positiv overgang, hvor kunden fortsatt vil være i sentrum.

Med overtagelsen ser Konwi AS frem til at kunne tilby markedet en bedre samlet løsning, hvor kvalitet og service står i høysete.

Er der behov for ytterligere information, eller du har spørsmål til ovenstående, står vi naturligvis gjerne til rådighet for å utdype nærmere. Ta evt. kontakt med Baste (tlf: 32 83 04 00) eller Jarle (tlf: 900 19 298).

Til slutt vil vi, fra Savile Row AS, gjerne benytte anledningen til å si tusen takk for mange gode år i lysbransjen. Vi, fra Konwi AS, ser frem til et godt samarbeid med både nye og eksisterende kunder.

Baste Mondal, Savile Row AS og Jarle Høeg, Konwi AS
Klik her for vores mobilside